Unijne rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., wprowadziło obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych. Każdy właściciel bądź administrator strony internetowej lub sklepu online jest nim objęty i powinien dostosować te informacje.

Administratorem Twoich danych jest Gabriel Marchwant zamieszkały ul 1-go maja 8/1 78-600. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: gabrielmarchwant@gmial.com Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych”  Adres ul 1-go maja 8/1 78-600

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
– rejestracji oraz zamieszczanie treści na blogu – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania usługi komentowania zawartości na witrynie,
– promocji witryny i treści (newsletter)  – do czasu zakończenia subskrypcji e-mail lub złożenia sprzeciwu,
– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wpłacania dotacji na stronę internetową, – obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
– prowadzenia procesów informacyjnych.

Wasze dane osobowe są chronione dzięki ochronie gwarantowanej przez wix,com, który jest dostawcą usługi blog-wix na tej stronie. Posiadasz prawo do wglądu w swoje dane osobowe jak również do ich zmiany i usunięcia. Posiadasz również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych [PUODO]. Rejestrując się na stronie zgadzasz się na przetwarzanie twoich danych osobowych. Dane jak obrazek profilowy i pseudonim są dostępne dla wszystkich użytkowników strony. Staramy się ograniczyć zbierane dane osobowe zbierane od użytkowników.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak do uzyskania możliwości korzystania z bloga i sekcji komentarzy, niektóre dane są wymagane [e-mail, pseudonim]. Oprócz tego można podać na stronie:

- Obrazek profilowy,

- Imię i Nazwisko,

- Numer telefonu i E-mail kontaktowy,